Curriculum Vitae

Stian Sandberg

Eventyrveien 13b, 1482 Nittedal

Født 15. feb 1977


Aurum AS Oktober 2018 -

Daglig leder/partner

Henrik Ibsens gate 36
0255 Oslo

Aurum.no

Aurum AS September 2014 - September 2018

Seniorkonsulent/partner

Henrik Ibsens gate 36
0255 Oslo

Aurum.no

Novanet AS April 2011 - September 2014

Seniorkonsulent/partner

Arbeidersamfunnets plass 1
0181 Oslo

Novanet.no

Lundalogik AS (tidligere ONE Software AS) September 2007 - Mars 2011

Senior systemutvikler, Tech lead

Inkognitogata 33
0256 Oslo

Lundalogik.no

Egmont Serieforlaget AS Februar 2006 - September 2007

Utvikler, teknisk leder

Nydalsveien
0484 Oslo

Egmont.no

eFactory AS Juli 2001 - Februar 2006

Utvikler, daglig leder

Universitetsgaten 8
0170 Olso

Selvstendig næringsdrivende (webutvikler/konsulent) Februar 1999 - Juli 2001

Cinet AS August 1998 - Februar 2000

Leder logistikk pc smådeler

Rolf Wickstrøms vei 52
0484 Oslo


Sertifiseringer


Teknisk kompetanse

Har jobbet som utvikler (primært web) i ca 15 år. Har vært innom flere ulike teknologier, men har primært jobbet på Microsoft platform. Mine nøkkelferdigheter er databaser og webapplikasjoner basert på Microsoft platform. Teknologier som Angular, AngularJS, Donet core 1.x og 2.0, ASP.NET Webapi, ASP.NET MVC, NPM, Gulp/Grunt, MS SQL Server, MongoDB, JQuery, Twitter bootstrap og Microsoft Azure er jeg svært komfortabel med.

I tillegg har jeg bred erfaring innen bruk av SMS-gatewayer, mobiltilpassede nettsteder, globalisering/språkstøtte, sikkerhet (SSL) og integrasjon mellom systemer på ulike platformer.

Har også mye erfaring på infrastruktur i Microsoft miljøer på oppsett og drift av servere og nettverk.


Verv

Katan Holding AS 2014 -

Styrets leder

Katan Software AS 2016 -

Styrets leder

Aurum AS 2014 -

Styremedlem

Vinos Glassos AS 2018 -

Styrets leder

Sandberg Software AS 2018 -

Styrets leder/daglig leder

Sandberg Holding AS 2016 -

Styrets leder

CRM1 AS 2016 -

Styrets leder/daglig leder

Borgarting lagmannsrett 2011 - 2019

Lagrettmedlem/meddommer

Borgarting lagmannsrett er ankeinstans for tingrettene i lagdømmet, for jordskifterettene i distriktet for enkelte avgjørelser, samt Oslo byfogdembete. I tillegg er lagmannsretten førsteinstans for overprøving av avgjørelser fra Trygderetten. Som lagrettmedlem kan jeg kalles inn som deltaker enten i form av å være juryemedlem eller meddommer i ankesaker i Borgarting Lagmannsrett.

Som lagrettmedlem/meddommer deltar jeg i 1-2 rettsaker hvert år. Lengden på disse varierer normalt fra et par dager opp til 3 uker.

Militæret/Heimevernet HV-02 2009 - 2016

Troppsjef, Løytnant

I 1996-1998 gjennomførte jeg militærtjenste i Telemark Bataljon og Befalsutdanning ved Terningmoen i Elverum. Deretter hadde jeg en kontigent i Bosnia og var underlagt NATO i deres hovedkvarter i Sarajevo (Ilidza/Butmir). I 2009 ble jeg innrullert i HV og har deltatt på øvelser hvert år som troppsjef.


Personlige egenskaper

Er en sosial og utadvendt person med lidenskap for det jeg velger å holde på med. Har veldig sansen for formelen Kompetanse = kunnskap * vilje * evne.

Interessert i musikk og spiller piano og litt gitar. Har tidligere vært en aktiv sjakkspiller, men har ikke hatt tid til å vedlikeholde denne ferdigheten siste årene. Tilbringer store deler av sommeren på golfbanen og spiller en del tennis.